เป็นอีกหนึ่งวันสำคญ ของเมเปิ้ล และ บริษัท เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ที่ได้ “ร่วมบันทึกข้อตกลงความเข้าใจการสนับสนุนการจัดการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิดัลและภาพยนตร์ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ บริษัท เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด”

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยน พัฒนา เชิง ปฎิบัติ ให้น้องๆนักศึกษาและคุณครูอาจรย์

เมเปิ้ลเอง ยินดีที่ได้เป็นส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีศักยภาพที่ดี ไปพร้อมๆกันค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านอธิการ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี , คณะบดีและอาจารย์ทุกๆท่าน และมหาวิทยาลัยที่ได้เล็งเห็นศักยภาพของบริษัท เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และเมเปิ้ลค่ะ

PHOTO GALLERY
Share this story to your social media!