เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิดัลและภาพยนตร์

23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา “เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความเข้าใจการสนับสนุนการจัดการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิดัลและภาพยนตร์ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ บริษัท เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยน พัฒนาเชิงปฏิบัติ ให้น้อง ๆ นักศึกษารวมถึง อาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษา
โดยคุณเมเปิ้ล พัชชุดาญ์รับหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงฯ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรและองค์กรเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสื่อดิจิดัลและภาพยนตร์ (MOU) ให้มีศักยภาพ และโอกาสที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ทางบริษัทเวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ขอกราบขอบพระคุณ ท่านอธิการ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี , คณะบดีและอาจารย์ทุก ๆท่าน แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้เล็งเห็นศักยภาพของบริษัท เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โดยการนำทีมของคุณเมเปิ้ล พัชชุดาญ์ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
#MOU
#velaentertainment
#เวลาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์
#เมเปิ้ลพัชชุดาญ์

23 ธันวาคม 2565... - เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ Vela Entertainment | Facebook

Photo Gallery

CONTACT

VELA ENTERTAINMENT CO.,LTD.
88 Soi Ram Intra 5 Yaek 7, Anusawari,
Bang Khen, Bangkok
THAILAND

Email:
sawaddee@vela-ent.com
Phone:
Thailand +66(0)88-289-6266
© Copyright 2022-2024 | Vela Entertainment Co.,Ltd. All Rights Reserved
hello world!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram